Nakatsuka Laboratory
[Japanese]

Top page

Members

Publications
Presentations

Access
Links
Nakatsuka Laboratory, Nagoya Univ.
Last update: June, 5, 2023

Members

Staffs
Professor Nakatsuka, Osamu
Lecturer
Kurosawa, Masashi
Assistant Professor Sakashita, Mitsuo
Shibayama, Shigehisa
Secretary Iwata, Mayumi
Matsunaga, Naoko

Students
D3
Nagae, Yuuki
M2 Ikeguchi, Shota
Ishimoto, Shuto
Oiwa, Tatsuki
Kabeya, Taichi
Hiraide, Tatsuma
Mori, Shunsuke
M1 Kato, Kagiri
Kato, Yoshiki
Sugimura, Itsuki
Matsumoto, Kazuho
Matsumoto, Taiga
B4
Tiwari Arunav
Ito, Sousei
Okuda, Taich
Shibata, Kaito
Torimoto, Shota
Yukitake, Ryoma